TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM LED


>>Sử dụng trên máy tính<<Phần mềm Dùng để cài đặt chương trình cho: Hướng dẫn Download
HD2020 Bảng vẫy Led 1 màu (Led P10) Hướng dẫn Download
 
Bảng vẫy Led 3 màu (Led P10) Hướng dẫn
Bảng vẫy led nhiều màu (Led P10) Hướng dẫn 
HDPlayer Bảng vẫy led nhiều màu (Led P5, Led P4, Led P3) Hướng dẫn Download
Standee Led (Led P3, Led P2.5) Hướng dẫn


>>Sử dụng trên điện thoại<<Phần mềm Dùng để cài đặt chương trình cho: Hướng dẫn Download
LedArt
Bảng Vẫy Led 1 màu + 3 màu Hướng dẫn Download


SẢN PHẨM


Giá Từ: 300.000.000đ


Giá Từ: 25.000.000đGiá từ: 3.230.000đ