Category Archives: Tin tức

Quy Định Treo Bảng Hiệu Quảng Cáo

Luật Quảng Cáo - Quy Định Treo Bảng Hiẹu Quảng Cáo

Tuân thủ các quy định treo bảng hiệu quảng cáo tại điều 34 Luật Quảng cáo năm 2012. Bảng hiệu phải có các nội dung sau: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có). Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Địa chỉ, điện thoại. […]