Mua Bảng Vẫy Led 3 Màu P10
Lựa Chọn Bảng Vẫy Led 3 Màu P10 (Đỏ, xanh lá, vàng) - 2 Mặt Hiển Thị
Lựa chọn kích thước
(chiều rộng x chiều dài)Mới

96 x 32 pixel
Loại Led: P10
(đỏ, xanh lá, vàng)

Độ phân giải: 96 x 32 pixel

Số mặt hiển thị: 02 mặt

Kiểu Modul: 160 x 320 mm

Khoảng cách nhìn tối ưu: > 10met

Nguồn cấp điện: 220V AC

Kết nối: USB/WIFI

Môi trường vận hành: ngoài trời.


Mới

64 x 64 pixel
Loại Led: P10
(đỏ, xanh lá, vàng)

Độ phân giải: 64 x 64 pixel

Số mặt hiển thị: 02 mặt

Kiểu Modul: 160 x 320 mm

Khoảng cách nhìn tối ưu: > 10met

Nguồn cấp điện: 220V AC

Kết nối: USB/WIFI

Môi trường vận hành: ngoài trời


Mới

96 x 48 pixel
Loại Led: P10
(đỏ, xanh lá, vàng)

Độ phân giải: 96 x 48 pixel

Số mặt hiển thị: 02 mặt

Kiểu Modul: 160 x 320 mm

Khoảng cách nhìn tối ưu: > 10met

Nguồn cấp điện: 220V AC

Kết nối: USB/WIFI

Môi trường vận hành: ngoài trờiMới

64 x 32 pixel
(Loại Led: P10)

Giá: X.000.000đ

Độ phân giải: 64 x 32 pixel

Số mặt hiển thị: 02 mặt

Kiểu Modul: 160 x 320 mm

Khoảng cách nhìn tối ưu: > 10met

Nguồn cấp điện: 220V AC

Kết nối: USB/WIFI

Môi trường vận hành: ngoài trờiMới

32 x 96 pixel
(Loại Led: P10)

Giá: X.000.000đ

Độ phân giải: 32 x 96 pixel

Số mặt hiển thị: 02 mặt

Kiểu Modul: 160 x 320 mm

Khoảng cách nhìn tối ưu: > 10met

Nguồn cấp điện: 220V AC

Kết nối: USB/WIFI

Môi trường vận hành: ngoài trờiLựa chọn dịch vụ


Nhận hàng tại xưởng
Phí: 0đ


Giao hàng tận nơi
Phí: X.000.000đLắp đặt

 


Gắn Vuông Góc Với Đường
Phí: XXX.0000đ