Màn Hình Led Trong Nhà


P2.5 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 2.5mm


Màn hình Led full HD - P2.5
Kích thước: 4800 x 2720 mm
Giá: 300.000.000đMàn hình Led HD720 - P2.5
Kích thước: 3200 x 1760 mm
Giá: 139.000.000đMàn hình Led HD480 - P2.5
Kích thước: 1920 x 1280 mm
Giá:
 60.000.000đP3 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 3mm


Màn hình Led full HD - P3
Kích thước: 5760 x 3264 mm
Giá: 339.000.000đMàn hình Led HD720 - P3
Kích thước: 3840 x 2112 mm
Giá: 153.000.000đMàn hình Led HD480 - P3
Kích thước: 2304 x 1536 mm
Giá: 70.000.000đP4 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 4mm


Màn hình Led full HD - P4
Kích thước: 7680 x 4320mm
Giá: 481.000.000đMàn hình Led HD720 - P4
Kích thước: 5120 x 2880 mm
Giá: 223.000.000đMàn hình Led HD480 - P4
Kích thước: 3200 x 1920 mm
Giá: 99.000.000đP5 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 5mm


Màn hình Led full HD - P5
Kích thước: 9600 x 5440 mm
Giá: 522.000.000đMàn hình Led HD720 - P5
Kích thước: 6400 x 3520 mm
Giá: 232.000.000đMàn hình Led HD480 - P5
Kích thước: 3840 x 2400 mm
Giá: 99.000.000đMàn Hình Led Ngoài Trời


P4 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 4mm


Màn hình Led full HD - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD720 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD480 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946P5 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 5mm


Màn hình Led full HD - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD720 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD480 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946P10 - Khoảng cách giữa hai điểm ảnh 10mm


Màn hình Led full HD - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD720 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946Màn hình Led HD480 - P4
Kích thước:
Giá: Liên hệ: 0902 497 946