Hình thanh toán, đóng gói và thời gian giao hàng:

Giao hàng sau 7-10 ngày, sau khi thanh toán đủ 100%.

Chi tiết đóng gói Standee Led Thông Minh:

SP SS-03: 1960 mm (H) x 616 mm (W) x 80 mm (T).