MÀN HÌNH LED TRONG NHÀBẢNG LED MA TRẬN FULL COLOR

BẢNG LED MA TRẬN 1 MÀU


HÌNH ẢNH TRONG MÔ TẢ

P5

P4

P2.5